Workshops

Iemand iets wijs maken. Wanneer de persoon niet gewaar is van een feit. Een solide basis mist. Of wellicht gewoonweg nog geen ervaring heeft. Als kunstvorm is het een techniek waar soms gretig gebruik van wordt gemaakt. Beeldhouw-, schilder- en vele andere kunstvormen maken gebruik van procedés die wanneer niet bekend zijn een surrealistisch gevoel opwekken. Sommige technieken worden strikt geheim gehouden. Andere zijn verborgen in het volle zicht. Want wanneer er gezocht wordt in alle gaten en hoeken is wat recht voor de neus staat niet meer zichtbaar. En zelfs wanneer men met de neus op de feiten wordt gedrukt kan er niet gedwongen worden te kijken. Want het perspectief kijkt maar alleen de perceptie ziet. Het gaat er niet alleen om waar er wordt gekeken, maar hoe er naar wordt gekeken.

Voorbeeld:

Er is een autistisch savant en briljant mathematicus die nummers als vormen en kleuren ziet. Het fenomeen wordt synesthesie genoemd. Synesthesie is een vermenging van zintuigen. Hoewel het niet ongewoon is dat zintuiglijke waarnemingen onderlinge invloed hebben, is dit bij synesthesie dusdanig sterk dat bijvoorbeeld kleuren geproefd worden of geluiden gezien. Deze eigenschap van de hersenen komt bij relatief weinig mensen voor. Het is niet noodzakelijk synestetisch te zijn om anders naar ontastbare informatie te kijken.

Het geheim:

Abstracte informatie beeldend zien heeft een groot voordeel. Door anders naar cijfers te kijken hebben de hersenen minder moeite met de abstracte informatie. Mnemonics creëren de mogelijkheid om anders naar bijvoorbeeld getallen te kijken. Er zijn verschillende methodieken welke kunnen worden gebruikt. De Magic Academy heeft voor u een methodiek die het beste past bij de informatie welke u in het geheugen wilt griffen. De toepasbaarheid van deze techniek is zeer uiteenlopend en door verschillende voorbeelden wordt er geïnspireerd om anders te gaan kijken. En dan wordt het geheim zichtbaar.

Conclusie:

Workshops van de Magic Academy maken het eenvoudig. Makkelijk toch?